Những người đồng hương

Thơ Như Đồng
Những người đồng hương  

Những người đồng hương
Quê nhà túng bấn nên làm ăn xa
Đường xa mệt mỏi phố xá lần dò
Chiều nay  phiêu dạt đến nhà ta đây . 

Những thân phận lỡ làng
Những cuộc đời chắp vá
Hiểu biết không cần đến nơi
Nghề nghiệp không cần đến chốn
Vừa là ghế vừa là mâm
Thênh thang ngồi giữa nền nhà lai rai . 

Sông hiền biển lặng
Tưởng là bặt tăm
Nào đâu tông tích đi theo suốt đời . 

Ta - con đò nơi dòng sông
Ta - lưỡi cày nơi gốc rạ
Ta - vách đá chơ vơ của núi đồi hoang phế
Một thời xưa tang tóc của núi sông .

Trời xanh ơi cứ cao chi cao quá
Và trần thế cứ lô nhô không hết những nỗi buồn . 

Rượu đã cạn dần nơi đáy túi
Cơn say đã tỉnh lại rồi
Ta còn câu thơ ...
Đọc với quê hương với bạn bè . 

1998
   

VN tụt hạng trong bản nhận định về quyền tự do báo chí năm 2008  
 

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','s7dh07krqg7eudrlsveg5k9017','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:14:20','/a102140/nhung-nguoi-dong-huong.html')