Anh Chinh Văn và Như Đồng sau 15 năm gặp lại.

 


Mười lăm năm trước đây có một chàng trai tên là Như Đồng  không nhà không tài sản  không tương lai không gia đình. Cầm trên tay bản thảo một tập thơ đến gõ cửa nhà xuất bản Trẻ. Người đọc bản thảo của anh là nhà thơ Chinh Văn giờ đang ngồi đây. Trong tập thơ đó có mấy câu như thế này:
 
Trước bạo lực:
Kẻ hèn nhát cúi đầu
Kẻ đê tiện nịnh nọt
Người dũng cảm dám hy sinh
Người khôn khoan biết chiến thắng .  

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','dgikeccrcffe4kgnirpon10rm7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:02:05','/a181935/anh-chinh-van-va-nhu-dong-sau-15-nam-gap-lai.html')