Manifesto I write give I

 

Manifesto I write give II - man picking a fruit season in the garden ban

I prostrated by envious heart and the vile actions

I understand the barren of freedom and briny austere taste of tear.I - a guy poverty hungry refuse party in the space bind

I - a guy wandering waive success in the slave castles.Talent: itself with the value of success.

Truth: itself with the meaning beautiful.On the fame ladder many people bury own in the lie.

On the way through abyss of the fate I not already betrayed me.In the world  suffering and devastating may be variable kindly humans become wild beast.

I am human.

In the black night grim of fate

I am my sun.


1994Original Vietnamese

Tuyên ngôn tôi viết cho tôi


Tôi - một gã đã hái một mùa quả trong vườn cấm
Tôi đã chịu những cú nốc ao của lòng ganh tị và những trò hèn hạ.
Tôi đã hiểu sự cằn cỗi của tự do và vị mặn chát của nước mắt.Tôi - một gã đói khổ chối từ những bữa tiệc tùng trong cái không gian ràng buộc.
Tôi - một gã lang thang khước từ sự thành công trong các lâu đài nô lệ.


Tài năng: bản thân nó mang những giá trị thành công.
Chân lý: bản thân nó mang những ý nghĩa đẹp đẽ .


Trên những bậc thang danh vọng lắm kẻ tự chôn mình trong sự dối trá.
Trên con đường vượt qua những vực sâu của số phận tôi chưa phản bội mình.


Trong thế giới đau khổ và tàn khốc có thể biến những con người tử tế trở thành dã thú.
Tôi là con người
Trong đêm đen nghiệt ngã của số phận
Tôi là mặt trời của tôi.

1994

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','3tfdlleok84vcvsvrsj8bprrr7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:38:10','/a197324/manifesto-i-write-give-i.html')