Drinking wine alone

Drinking wine alone


Man desire unlimited
When drink wine also only by a glass.
In immensity revel meal
Also only sit one a chair.


I pity the boat this afternoon today absent guests
I pity the stars in night haze
River quiet not that river doesn t flow
Mount stand helpless but mountain still high forever.
River deep a lifetime lapse Thousand Leagues
Mountain stand thousands lifetime mountains stand to tilt river.


Drink with me hey ancient citadel brick pill
Drink with me hey river deep.
Drink drunk to terminal love
Drink with love to terminal drunk.

1999
Original Vietnamese

Uống rượu một mìnhLòng ham muốn đến tận cùng
Khi uống rượu cũng chỉ uống bằng một chiếc cốc
Trong buổi mênh mông tiệc tùng
Cũng chỉ ngồi bằng một chiếc ghế .


Ta thương con đò chiều nay vắng khách
Ta thương ngôi sao trong đêm mây mù
Dòng sông lặng im đâu phải dòng sông không chảy
Núi đứng bơ vơ mà núi cứ cao hoài
Sông sâu một đời trôi đi vạn dặm
Núi đứng ngàn đời núi đứng để nghiêng sông .


Uống với ta hỡi viên gạch nơi thành cổ
Uống với ta hỡi sông sâu
Uống cho say mới hết cái tình
Uống với tình mới biết chén rượu say .

1999
Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','h0c8lan0hu0nljemargcp9f416','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:28:35','/a198557/drinking-wine-alone.html')