Feelings - posts 4

Mother taught me a widowed life
Ragged a thatched hut.

Teacher taught me a moral principles sky
Helpless the holy sage.

Life taught me unjustly harsh
I write become poetry.

Verse from tear
Verse from blood
Verse become pearl
Verse indomitable opposite suffering and fate.

1994


Original Vietnamese
Cảm Xúc
Bài thứ 4

Mẹ dạy cho con một đời góa bụa
Xác xơ một túp lều tranh .

Thầy dạy cho con một trời đạo lý
Bơ vơ các bậc thánh hiền .

Đời dạy cho con một đời oan nghiệt
Con viết thành thơ .

Câu thơ từ nước mắt
Câu thơ từ máu
Câu thơ thành ngọc
Câu thơ bất khuất trước khổ đau và số phận .

1994

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','c0n763hk3ek5herrmcsvq27u17','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:10:08','/a291275/feelings-posts-4.html')