Sao em không qua nhà em chơi

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sao em không qua nhà anh chơi 
                                     

Sao em không qua nhà anh chơi ...


Nhà anh có biển tình người
Có hoa tóc trắng một trời thiêng liêng
Nhà anh có núi ngồi thiền
Có non sám hối một miền ưu tư .


Em sang ngần ấy năm rồi
Vẫn con sông nhớ vẫn người rong rêu
Tóc xanh một sớm một chiều
Người đi ta nhớ bao nhiêu tháng ngày.


Người đi mây trắng sương bay …

 3/2008


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','iqm7iv03oc2t1t8vmhfceus1f6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:26:31','/ac11283/sao-em-khong-qua-nha-em-choi.html')