Người đẹp Việt Nam

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Người đẹp Việt Nam


More...

Con hổ

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Con hổ
      Trước đây vào năm 1996 báo Văn Nghệ thành phố HCM có tổ chức cuộc thi thơ về đề tài Vịnh con hổ ..Như Đồng viết bài này hưởng ứng nhưng không gửi dự thi .

Sinh ra nơi núi thẳm
Quê hương là rừng sâu
Một tiếng gầm vang
Khiếp sợ muôn loài
Chúa sơn lâm ngày ấy chính là ta .

Một phút sa cơ
Giữa phố phường
Đem thân chúa tể làm trò đùa vui
Bao nhiêu huynh đệ
Bao nhiêu bạn bè
Thịt tan thành rượu
Xương tan thành thuốc
Vuốt nanh làm của cho người lòng tham
Tấm thân đáng giá ngàn vàng
Mới nên dòng họ trên đường diệt vong .

Bao năm dâu bể
Ta về đây
Ơi con người hỡi con người
Núi trơ hốc đá khô cằn
Rừng ơi đâu hỡi còn đâu hỡi rừng .

1996

http://nhudong.blogspot.com/

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','69crmuer13a62f0v77fj5raq31','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:40:52','/ac11336/con-ho.html')