Cần sửa đổi một cụm từ trong bài Quốc ca của Việt Nam.

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

 

   Cần sửa đổi một cụm từ trong bài Quốc ca của Việt Nam.

  Quốc ca của một nước là bài hát không chỉ ca ngợi về lòng yêu nước truyền thống lịch sử đấu tranh mà còn thể hiện những phẩm chất ở con người dân tộc nhân dân của quốc gia đó. Một bài quốc ca không chỉ có giá trị lịch sử mà còn có giá trị thời đại. Quốc ca của một nước thể hiện tầm vóc tri thức của dân tộc đó. Bên cạnh những giá trị về lòng yêu nước tính chiến đấu tính lịch sử là tinh thần nhân đạo và văn minh.

   Dưới đây là lời nguyên văn lời của bài Tiến quân ca Quốc ca của Việt Nam hiện nay:

•1.      Đoàn quân Việt Nam đi

Chung lòng cứu quốc

Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa

Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước

Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.

Đường vinh quang xây xác quân thù [nguyên thuỷ câu này là: thề phanh thây uống máu quân thù]

Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

Tiến mau ra sa trường

Tiến lên cùng tiến lên.

Nước non Việt Nam ta vững bền.

•2.      Đoàn quân Việt Nam đi

Sao vàng phấp phới

Dắt giống nòi quê hương qua nơi lầm than

Cùng chung sức phấn đấu xây đời mới

Đứng đều lên gông xích ta đập tan.

Từ bao lâu ta nuốt căm hờn

Quyết hy sinh đời ta tươi thắm hơn.

Vì nhân dân chiến đấu không ngừng

Tiến mau ra sa trường

Tiến lên cùng tiến lên.

Nước non Việt Nam ta vững bền.

  Cụm từ: [ Đường vinh quang xây xác quân thù ] mặc dù trước đây đã sửa chửa để thay thế cụm từ nguyên thủy là:[ Thề phanh thây uống máu quân thù] tính chất quá dã man. Nhưng cụm từ: [ Đường vinh quang xây xác quân thù ] vẫn còn mang tính hiếu sát vẫn không ổn.

  Vinh quang dân tộc ta là giành độc lập cho Tổ Quốc và xây dựng một đất nước văn minh hòa hiếu với các quốc gia trên thế giới. Chiến tranh để giành độc lập cho Tổ Quốc bảo vệ Tổ Quốc gây nên cảnh chết chóc nhiều người là việc bắt buột chứ không phải là mục đích. Cụm từ: [ Đường vinh quang xây xác quân thù ] không phù hợp và sai trái với đạo lý và truyền thống của dân tộc và lợi ích của nhân loại.

   Theo tôi  có thể thay thế cụm từ: [ Đường vinh quang xây xác quân thù ] bằng cụm từ: [ Thề hy sinh chiến đấu quên mình] âm nhạc của bài hát không có gì thay đổi không có sự trùng lặp về ý tứ tính chiến đấu không hề giảm sút mà không rơi vào yếu tố hiếu sát.

  Việc thay đổi cụm từ này của bài Quốc ca của Việt Nam không làm mất đi yếu tố lịch sử mà còn tôn vinh những giá trị Việt Nam của bài hát này. Nó thể hiện tầm vóc tri thức và phẩm chất con người của thời đại chúng ta. Và các dân tộc trên thế giới khi nghiên cứu về đất nước chúng ta họ càng tôn kính và yêu quí Dân Tộc ta Tổ Quốc ta.

                                    

                                         Công dân nước Việt Nam

                                         Nguyễn Như Đồng


Bài này được gửi tới các Email:

Báo Nhân Dân online

Trang tin điện tử Quốc Hội Việt Nam

Trang tin điện tử Chính Phủ Việt nam

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','s5noqm10u3u397o5outau6kn17','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:25:06','/ac20245/can-sua-doi-mot-cum-tu-trong-bai-quoc-ca-cua-viet-nam.html')