Mùa Thu

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Mùa Thu

Qua cái thời giông bão

Hạ cháy những cánh rừng

Hoa tóc bay vời vợi
Đón một mùa Thu sang.

 3/2009

More...