Mùa Thu

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Mùa Thu

Qua cái thời giông bão

Hạ cháy những cánh rừng

Hoa tóc bay vời vợi
Đón một mùa Thu sang.

 3/2009

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','j5irhgfh8d8h8aetuo4rudtm84','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:11:12','/ac22648/mua-thu.html')