Khi ta yêu thương

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Khi ta yêu thương

Khi ta yêu thương
Trái tim không nói lời hận thù.
Khi ta bên nhau
Nỗi niềm yêu thương xóa dấu những miền đau.

Khi chiếc lá xanh
Là chiếc lá thương yêu.
Và ngày kia lá rụng
Là cây rừng nảy lộc những mùa sau.

Khi ta yêu thương
Trái tim ta hát lời hòa bình.
Núi sông cũng tan màu u uất
Và muôn người là anh em.

Khi ta yêu thương
Mùa xanh đầy hoa trái.

3/2009


More...