Write poetry gifts - Second article

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Verse does not make money
But poetry made good people.

The difficulty at
I only mother and verse.

A child said to me truthfulness
Wider than heaven and earth.

1995


Original Vietnamese
Thơ viết tặng em
Bài thứ hai

Câu thơ không làm ra tiền bạc
Nhưng câu thơ làm nên con người .

Có những lúc gian nan
Tôi chỉ còn Mẹ và những câu thơ .

Lời em nói với tôi chân thật
Rộng hơn cả đất trời .

1995

More...

Write poetry gifts – Posts 6

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

 

Sincerely hope the comment about the translation of English 

Write poetry gifts - Posts 6

I hide light to look cool skies

I keep the chest do not break out each time my see you.I m rich but the share for all everyone

And with you I have a love

The road is long but I  fondly too

Love you move with us.I awarded you the verse

Pure as the eye child and truthfulness as love.

 

10/1995

 

 

Original Vietnamese

Thơ viết tặng em                          

                                          Bài thứ 6


Ta che bớt ánh sáng để nhìn bầu trời dịu mát

Ta giữ cho ngực đừng vỡ ra mỗi lần tôi nhìn em.Ta giàu có nhưng ta đã chia hết cho mọi người

Và với em ta chỉ còn một tình yêu

Con đường thì dài mà ta ngây ngơ quá

Thương em lầm lũi cùng ta.Ta tặng em những câu thơ

Những câu thơ trong sáng như mắt em và chân thật như tình yêu                                                                                                                                                                   


10/1995

More...

Write poetry gifts – Posts 3

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Write poetry gifts - Posts 3

Each time my look you
Life becomes beautiful
As this earth never have his Ordinary.


She was wild horses
retread color flowers where i try to grow earthing
I m not resent
But my suffering.


I love the dew smoke
My body is dust shore wind rain
Between the bright stars
You have recognized me a place dark.


And one day I smoke dust into
You have recognized me?
Place suffering does not vile
Place feud does not slavish.
Place reserved for my you:
As heart.

3/1995Original Vietnamese
Thơ viết tặng em
Bài thứ ba

Mỗi lần anh nhìn em
Cuộc sống trở nên đẹp đẽ
Như trái đất này chưa bao giờ có những kẻ tầm thường .


Em là con ngựa hoang dẫm lên những hoa màu mà tôi đã gắng công vun trồng
Tôi không oán hờn ...
Nhưng tôi xót đau .


Tình yêu tôi là sương khói
Xác thân tôi là mưa gió bụi bờ
Giữa những vì sao sáng ...
Em có nhận ra tôi một vòm sâu tăm tối.


Và ngày kia tôi thành tro bụi
Em có nhận ra tôi?
Nơi mà khổ đau không làm cho đớn hèn
Nơi mà hận thù không khuất phục
Nơi tôi dành cho em một khoảng trời hư vô đó ...
Là trái tim .

3/1995

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','ot8hpndhtb2j00l6cf670lpom1','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:28:48','/ac23952/write-poetry-gifts-posts-3.html')