Mother

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English

Mother

Children return here: Mom hey.
Mother sitting silent
With year months fade wilt with sky alone wither.
Mother still sitting silent
The finger numbness wild...
Wet water eyes.


Mother still sitting silent
To remember ones go out permanently
The past go to through the past come back
Wounds past now recur
On body meager mother.


Time young
Tears mother crying father
And now
Mom dedicated tears for son.


War has come through
Cruelty go to through
Still here...
My mother
.

1996
Original Vietnamese

Mẹ

Con về đây : Mẹ ơi!
Mẹ cứ ngồi im
Với năm tháng phôi pha với bầu trời cô đơn tàn lụi
Mẹ ngồi lặng im
Những ngón tay tê dại ...
Thấm những giọt nước mắt.

Mẹ cứ ngồi đây
Xót thương những người thân ra đi vĩnh viễn
Dĩ vãng qua đi mà quá khứ cứ hiện về
Vết thương ngày xưa bây giờ tấy mủ
Trên thân Mẹ gầy còm.

Cả một thời trẻ trung
Nước mắt Mẹ đã khóc cha
Và giờ đây
Mẹ dành những giọt nước mắt cho con.

Chiến tranh đã qua đi
Sự bạo tàn đã qua đi
Còn đây ...
Mẹ tôi .


1996

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','u0hudo03442anicp962io29vq5','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:28:39','/ac24387/mother.html')