The flowers side tomb

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English
The flowers side tomb

I - Man run hide by the battle struggle gun
Faces past now contain the sorrow.
Coat in past with joy honor
With time remaining barebacked.


I about gather gift baby fruit sim noontime summer hungry and exhausted
I about pluck the flowers trang plugged side tomb father
The branch of tree flowers trang side tomb wild homeland
Month year country the ups and downs.


I about homeland father hill reed white a expanse
Dew thinning round the hair of grandma past
Evening was extinguished a human lives was extinguished
Landing misfortune deserted path go about.


I about homeland mother shore waterfront slope stand
Roofs my wasted also still here
The river blue clean the river whisper
Distant past the mound also gloomy.


I about to visit mother sunsets cover
Top oil lamp flickering past still wait i
Gait single hogback
Mother silver hair already and ... river also tears welling .


I about find my
Look moon begin to awake love
I about plugged branch flowers side tomb
Give my soul and the mountains hills.

2/2000

Original Vietnamese
Hoa bên mộ

Ta - kẻ bỏ trốn bởi những cuộc đấu súng
Khuôn mặt ngày nào giờ chứa những ưu tư
Chiếc áo ngày nào của bao niềm danh dự
Theo thời gian còn lại tấm lưng trần .

Ta về hái dành tặng em trái sim những trưa hè đói lả
Ta về bẻ những nhành bông trang cắm bên phần mộ của cha
Những nhành bông trang bên những nấm mồ hoang xứ sở
Tháng năm ầu ơ non nước những thăng trầm .

Ta về quê nội đồi lau trắng bãi
Sương mong manh quanh tóc nội ngày xưa
Chiều đã tắt một đời người đã tắt
Bến trầm luân hoang vắng lối đi về .

Ta về quê ngoại bờ sông dốc đứng
Mái nhà ta hoang phế còn đây
Dòng sông trong xanh dòng sông thầm thì
Quá khứ xa xôi gò đống cũng đìu hiu .

Ta về thăm mẹ hoàng hôn kín phủ
Ngọn đèn xưa leo lét cứ chờ ta
Dáng cút côi vòm lưng còng
Tóc mẹ bạc rồi... dòng sông cũng rưng rưng .

Ta về tìm lại ta
Nhìn vầng trăng khơi dậy những thương yêu
Ta về cắm những nhành hoa bên mộ chí
Cho linh hồn ta và cho những núi đồi .

2/2000

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','pie4cvb872prq393u0vnuh7rq4','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:36:27','/ac24547/the-flowers-side-tomb.html')