Poems for my fatherland - items 2

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Poems for my fatherland - items 2


O my humans survive last the long years of wars
O my children Orphaned
Under traces sliding of sacred
Under abyss deep suffering of the people
History...
Assessed the values.


Twenty years
Feud has faded
And the witnesses wait day judge.

We do not see each other by the high mountains feud
We do not see each other by the depth loss.

The other side of the mountains fuzzy distance
O my bird alone the sounding plaintive...
Is native country to me
O my mother suffering sitting side monument become stone
Is my fatherland.


1995


Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi
Bài thứ 2

Hỡi những kẻ còn sót lại qua những năm dài chiến tranh
Hỡi những đứa trẻ mồ côi

Dưới vết trượt của thần thánh
Dưới vực sâu đau khổ của nhân dânLịch sử...
Thẩm định những giá trị.


Hai mươi năm
Hận thù đã phôi pha
Và những chứng nhân chờ ngày phán xét.

Ta không nhìn thấy nhau qua những non cao hận thù
Ta không nhìn thấy nhau qua những vực sâu mất mát.

Bên kia dãy núi mờ xa
Hỡi con chim lạc loài kêu tiếng kêu oan khốc...
Là quê hương tôi.
Hỡi người mẹ khổ đau ngồi bên tượng đài hóa đá
Là tổ quốc tôi.

1995

More...

Poems for my fatherland - items 1

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Poems for my fatherland - items 1

I am citizen of a poor country
Is son of a poor country.


The suffering and the poor is fatherland I
Long path of war and feud is my nation .
Mountains hills extensive ragged is the tomb of father my
Blue salty river sea is water eyes of my mother.

My fatherland
There is a time ...
Humans prowess crush by the wars.

My nation
A heroic nation a poor suffering nation
Thirty years pass Mother sad ache about wars
A wars is conducted with bone blood of people Vietnam.
Wars is passed peoples build monument give Mothers from ball-cartridge on all the region country.
Mother is eyes water of the homeland is the weeper of country.
Wars become the past
Mother heart still ache.


I wait you
Under the sumptuous buildings
Wet dew I am ice-cold
I write the verses
For tomorrow
Remember a period
From suffering of a poor country and event chaste of good-looker.

1995
Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi

Bài thứ nhất .

Tôi là công dân của một nước nghèo
Là chàng trai của một nước nghèo

Bên kia sự khổ đau và nghèo nàn là Tổ Quốc tôi
Con đường dài của chiến tranh và hận thù là dân tộc tôi .
Núi đồi mênh mông xơ xác là mồ của cha tôi

Nước xanh mặn mòi sông biển là nước mắt của mẹ tôi .

Tổ Quốc tôi

Có một thời ...
Người dũng cảm bị nghiền nát bởi chiến tranh .

Dân tộc tôi
Một dân tộc anh hùng một dân tộc nghèo khổ
Ba mươi năm qua Mẹ buồn đau về một cuộc chiến tranh

Một cuộc chiến tranh được tiến hành bằng xương máu của người Việt Nam .
Chiến tranh đi qua người ta người ta xây dựng tượng đài cho Mẹ từ những vỏ đạn trên khắp miền đất nước.

Lòng Mẹ là những dòng nước mắt của quê hương là những vành khăn tang của xứ sở .
Chiến tranh đã thành dĩ vãng
Lòng Mẹ vẫn còn đau .

Anh chờ em
Dưới những cao ốc xa hoa
Sương thấm ướt xác thân anh lạnh buốt
Anh viết ra thành những câu thơ
Để mai kia
Nhớ mãi một thời
Từ nỗi đau của một nước nghèo và sự trắng trong của người đẹp .

1995 .

More...

Poems for my fatherland - items 3

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Sincerely hope the comment about the translation of English
Poems for my fatherland - items 3

Twenty years without the sound gun
Twenty years shake on the walls do not delete be.
Twenty years mother Âu Cơ raising small child
Father Lac Long Quan go forever do not to return.


Twenty years mother wait the child dead on Truong Son or on fence strategy
Twenty years mother wait the ships immersed on sea and the child hide away from run the fatherland.
Twenty years of bone meat hero has become the mud land
Twenty years mother many suffering Mother Vietnam.


Twenty years we become Chu Dong Tu
Find places where Archaeological site father of we
Deep underground the King Hung of rest
The her Tien Dung drift at the last heaven.


We collect a heritage of decay wild.
Huyen Tran go out the heroes lachrymose
I write the verse.

I wait she on shore country
I wait she youth go through
I wait and she girl go forever.

I about place feat great
Touch hands on Was Memorial
I become man vague
Singing the song heart.

1995

Notes:
1- AuCo and LacLongQuan: Legend is the two spouses ancestry of man Vietnam.
2- ChuDongTu and Tien Dung: ChuDongTu come from poor . Get lucky Princess TienDung daughter the king HungVuong

3-HuyenTran: Daughter of King Tran exchange give King ChimThanh to expand country.


Original Vietnamese
Bài thơ cho Tổ Quốc tôi
Bài thứ 3

Hai mươi năm đã im tiếng súng
Hai mươi năm vết nứt trên tường nhà chưa xóa được
Hai mươi năm mẹ Âu Cơ nuôi đàn con thơ dại
Cha Lạc Long Quân đi mãi không về.

Hai muơi năm Mẹ chờ những đứa con nằm lại ở Trường Sơn hoặc trên vành đai chiến lược
Hai mươi năm Mẹ chờ những con tàu đắm ở ngoài khơi và những đứa con lạc loài Tổ Quốc
Hai mươi năm thịt xương những anh hùng đã thành bùn thành đất
Hai mươi năm mẹ khổ đau nhiều Mẹ Việt Nam .


Hai mươi năm ta trở thành Chữ Đồng Tử
Tìm đâu đây di chỉ của cha ta
Dưới lòng đất sâu các vua Hùng yên nghỉ
Những nàng Tiên Dung lưu lạc phương trời.

Ta góp nhặt một gia tài hoang phế
Những Huyền Trân ra đi những anh hùng rơi lệ
Ta chắp thành câu thơ.
Ta chờ em bên bờ non nước

Ta chờ em tuổi trẻ đã tàn phai

Ta chờ em và em đi mãi.
Ta về bên những chiến công vĩ đại
Chạm tay lên những tượng đài
Ta thành kẻ vu vơ
Hát bài ca trái tim.

1995

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','kvqj7bkbp8rs0ddnu6ce4m5qc4','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:41:56','/ac24620/poems-for-my-fatherland.html')