Heritage - posts1

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Heritage
Posts 1

Lunar New Year s Day
Grandfather led me to visit the grave of father
Mound mountain extensive
River side bumpy
Where mound tree fruit ?
Where coconut garden ?
Only still here a strip of arid mountain river.
End sky white cloud drift
Still here hair grandfather white immense sad.


Mountain River mourning.
Country sickly
Sound of bird calling flock cries
One evening energy decline
Grandfather return to land and immense mound mountain.

1999Original Vietnamese

Di sản
Bài thứ nhất


Ngày tết
Nội dắt con đi thăm phần mộ của cha
Núi đồi rộng lớn
Triền sông gập ghềnh
Nào đâu đồi quả
Nào đâu triền dừa
Còn đây một dải khô cằn núi sông
Cuối trời mây trắng bềnh bồng
Còn đây tóc nội trắng mênh mông buồn .


Núi sông tang tóc.
Nước non hao gầy
Tiếng chim xao xác gọi bầy rưng rưng
Một chiều bóng xế lực cùng
Nội về với đất mông mênh núi đồi .

1999

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','6o9muvas6hmiql80v7s9fh49u2','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:33:17','/ac28667/heritage.html')