Di sản bài thứ 2

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Di sản             
Bài thứ hai
 

Con về thăm ngoại chiều nay
Xác xơ một mái tóc đầy bốn mươi .                                  

Khói hương bờ bãi
Tóc bạc một đời
Nén hương tưởng nhớ một người đã qua .
Lỡ mang kiếp sớm mất cha
Nương nhờ quê ngoại ba mươi năm rồi .  

Mái lều hóa bụa
Túm gạo mồ côi
Nuôi con khôn lớn đất trời là đây . 
Ngoại ơi !...Máu thịt đã là đồi núi
Hài cốt góp nhặt về đây
Sông đâu máu ứa núi gầy xương phơi… 

Mười năm sắt đá hao mòn
Trăm năm oan khóc ngoại còn nằm đây . 

8/2000
                                

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','a7rcop4rsbdj4e0k6r4dlm6pu7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:28:17','/ac8995/di-san.html')