Ảnh chụp kỷ niệm giáo sư Nguyễn Văn Hạnh 1994 ở Đà Lạt

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

More...

Kỷ niệm ảnh 2

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Ành chụp kỷ niệm với giáo sư Lê Trí Viễn và giáo sư Trần Hữu Tá 1994
Ảnh chụp kỷ niệm với giáo sư Trần Hữu Tá và họa sĩ Hồ Hữu Thủ 1994

Ảnh kỷ niệm với họa sĩ Hồ Hữu Thủ 1994

Ảnh chụp với giáo sư sử học Huỳnh Lứa 1995

Ảnh chụp kỷ niệm với nhà viết kịch bài chòi Phan Ngạn 1994


Nghệ sĩ nhân dân Trà Giang 1995

Ảnh chụp kỷ niệm với giáo sư Nguyễn Văn Hạnh và họa sĩ Hồ hữu Thủ 1994

Ảnh chụp kỷ niệm với họa sĩ Bùi Ngọc Tư

Bên rừng hoa Đà Lạt

More...

Kỷ niệm ảnh

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Ảnh chụp kỷ niệm với các danh họa Việt Nam Đỗ Quang Em - Nguyễn Lâm - Hồ Hữu Thủ - Trịnh Cung - Hồ Hoàng Đài . 1995 

Ảnh chụp kỷ niệm với danh họa Bửu Chỉ - Huế - 1996 ; Họa sỉ Bửu Chỉ Đã mất .

Nhà thơ Chinh Văn với tác phẩm Bửu Chỉ mà Như Đồng tặng lại cho anh .Một tác phẩm nữa của Bửu Chỉ Như Đồng tặng lại cho anh Lê Hoàng nay là tổng biên tập báo Tuổi Trẻ.Những tác phẩm mà Bửu Chỉ tặng cho Như Đồng gồm 5 tác phẩm mực nho và một tác phẩm sơn dầu là một tài sản lớn với văn hóa Việt Nam và các nhà sưu tập .

Ảnh Chụp kỷ niệm với nhà thơ Yến Lan . 1994

Ảnh chụp lưu niệm với anh Hoàng Phủ Ngọc Phan - Tổng Biên tập nhà xuất bản Trẻ 1994

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','vvo7p24rb112n9oa9cnbmcb085','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:28:05','/ac9165/ky-niem-anh.html')