Hành trang

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Thơ Như Đồng
Hành trang
Ngày ta ra đi
Nàng ngồi chết lặng
Không nói một lời .

Ngày ta ra đi
Vai nàng đã gầy
Mắt nàng đã sâu
Tháng năm một thưở khổ sầu khôn nguôi .

Ngày ta ra đi
Mẹ ta đã già
Lưng còng bóng xế chiều buông
Mẹ rơi nước mắt tủi buồn tiễn con .

Ta đi lưu lạc xứ người
Quê hương biền biệt một trời mờ xa .

Dẫu cho sông cạn núi mòn 
Thề cùng đất rộng trời cao
Cái ngày xưa ấy ta nào dám quên .

Ta đi
Vị đời cay đắng gian nan
Câu thơ chảy giửa hai hàng lệ rơi .

Ta đi
Không hẹn ngày về
Ngày mai khôn biết khôn lường
Xác thân bỏ lại dọc đường tha hương .

Ta đi
Lăn lộn với đời
Hành trang là cả một thời buồn đau .
Quê hương xa ngái một màu
Trái tim nặng trĩu hai đầu biệt ly . 

1992 More...