Khi con người phát hiện ra mình

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

 Khi con người phát hiện ra mình 
  
Đây không phải là một bài thơ bình thường .Thực chất đây là bản tuyên ngôn về con người do người Việt Nam viết .Nó là sự kết hợp bởi những tinh hoa của các nguồn tư tưởng triết học và niềm tin tuyệt đối ở phẩm chất tốt đẹp của con người . Được thể hiện bằng loại hình nghệ thuật đặc sắc nhất đó là thơ ca .


Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn cao cả hơn Thượng Đế bởi vì con người biết tha thứ cho sự không hoàn thiện của thế giới đó và tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân con người.

Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn vĩ đại hơn Thượng Đế bởi vì con người biết cải tạo thế giới đó và cải tạo chính bản thân con người.

Từ trong đấu tranh con người biết tạo cho mình sức mạnh:
Sức mạnh chiến thắng sự dã man
Sức mạnh làm nên đạo lý
Sức mạnh thoát khỏi sự nô lệ .

Trong sự sinh tồn con người đã trót sinh ra những kẻ hèn hạ .
Trả giá cho sự sỉ nhục đó con người tạo nên những con người vĩ đại . 

1990 – 1995
    Trong bài này giáo sư mỹ học Lê Ngọc Trà góp ý là dùng từ “sỉ nhục” là hơi nặng nhưng nếu thay thế từ “ sỉ nhục ”bằng từ “ mất mát ” hay một từ nào đó sẽ làm yếu đi sức mạnh của câu thơ rất nhiều . Cái hùng cũng là cái đẹp mà .


More...

Khi con người phát hiện ra mình

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Thơ Như Đồng
Khi con người phát hiện ra mình

T
hượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn cao cả hơn Thượng Đế bởi vì con người biết tha thứ cho sự không hoàn thiện của thế giới đó và tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân con người.

Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn vĩ đại hơn Thượng Đế bởi vì con người biết cải tạo thế giới đó và cải tạo chính bản thân con người.

Từ trong đấu tranh con người biết tạo cho mình sức mạnh:
Sức mạnh chiến thắng sự dã man
Sức mạnh làm nên đạo lý
Sức mạnh thoát khỏi sự nô lệ .

Trong sự sinh tồn con người đã trót sinh ra những kẻ hèn hạ .
Trả giá cho sự sỉ nhục đó con người tạo nên những con người vĩ đại . 

1990 - 1995More...

Khi con người phát hiện ra mình

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Thơ Như Đồng
Khi con người phát hiện ra mình

T
hượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn cao cả hơn Thượng Đế bởi vì con người biết tha thứ cho sự không hoàn thiện của thế giới đó và tha thứ cho những lỗi lầm của chính bản thân con người.

Thượng Đế sáng tạo ra thế giới và con người nhưng con người còn vĩ đại hơn Thượng Đế bởi vì con người biết cải tạo thế giới đó và cải tạo chính bản thân con người.

Từ trong đấu tranh con người biết tạo cho mình sức mạnh:
Sức mạnh chiến thắng sự dã man
Sức mạnh làm nên đạo lý
Sức mạnh thoát khỏi sự nô lệ .

Trong sự sinh tồn con người đã trót sinh ra những kẻ hèn hạ .
Trả giá cho sự sỉ nhục đó con người tạo nên những con người vĩ đại . 

1990 - 1995More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','lkni1ojb1v2i4v6iq8gieo3gt0','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:43:37','/ac9231/khi-con-nguoi-phat-hien-ra-minh.html')