Tượng đài cho mẹ - Tượng đài cho em

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Tác phẩm Tượng đài cho Mẹ - Tượng đài cho em là tập thơ có những cống hiến vô giá cho những giá trị về Nhân Dân Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam được xuất bản ở trong nước . Nó là những đóng góp to lớn của Nhà Xuất Bản Trẻ .  Mẹ dạy cho con một đời hóa bụa
Xác xơ một túp lều tranh .

Thầy dạy cho con một trời đạo lý
Bơ vơ các bậc thánh hiền .

Đời dạy cho con một đời oan nghiệt
Con viết thành thơ .

Câu thơ từ nước mắt
Câu thơ từ máu
Câu thơ thành ngọc
Câu thơ bất khuất trước khổ đau và số phận .
 

1994

More...