Tượng đài cho mẹ - Tượng đài cho em

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam


Tác phẩm Tượng đài cho Mẹ - Tượng đài cho em là tập thơ có những cống hiến vô giá cho những giá trị về Nhân Dân Dân Tộc và Tổ Quốc Việt Nam được xuất bản ở trong nước . Nó là những đóng góp to lớn của Nhà Xuất Bản Trẻ .  Mẹ dạy cho con một đời hóa bụa
Xác xơ một túp lều tranh .

Thầy dạy cho con một trời đạo lý
Bơ vơ các bậc thánh hiền .

Đời dạy cho con một đời oan nghiệt
Con viết thành thơ .

Câu thơ từ nước mắt
Câu thơ từ máu
Câu thơ thành ngọc
Câu thơ bất khuất trước khổ đau và số phận .
 

1994

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','hse7kigmg6bbisvf2aksljoi33','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:53:12','/ac9311/tuong-dai-cho-me-tuong-dai-cho-em.html')