Tự cảm

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Tự cảm

Núi đứng chi cao để một mình nuối tiếc .
Chim bay cho xa để rồi chim mệt lã
Nắng cứ kiêu căng cũng để rồi lầm lỡ
Gió khổ một đời không bỏ nỗi thói ba hoa .

Thuyền đã đi rồi thuyền về với biển
Mây trôi lang thang mây cũng đến cuối trời
Ngày đã tắt rồi ngày về yên nghỉ
Em đã đi rồi còn ta với ta .

1994

 

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','pvg8o1ocu9403psrbvni59qld7','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:02:08','/ac9330/tu-cam.html')