Nỗi buồn

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Nỗi buồn

Chiều nay
Anh nhận ra trong mắt em những điều gần gụi
Cái hồn nhiên hôm nào giờ đây đâu mất
Chỉ còn nỗi buồn trong đôi mắt em .

Nắng gió khô đi một trời mơ ước
Tháng năm rụng đi những trái đèo bòng
Con chim lang thang mang rơm về tổ
Anh mang nỗi buồn cho em .

1994

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','9ciql4o2ae6if3kks8onquqps6','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:30:33','/ac9332/noi-buon.html')