Ngày xuân đến thăm thầy giáo

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Ngày xuân đến thăm thầy giáo

Hoa mai nở đầy sân
Hoa đào thì đỏ thắm
Hoa trên mái tóc thầy
Mùa xuân này bạc trắng .

Học trò
Đứa làm ruộng đứa làm quan
Đứa thì lận đận trời xa
Ngày xuân về lại cùng qua viếng thầy .
Một đàn trò cũ sum vầy
Tháng năm hoa tóc cũng đầy khói sương .

Xuân 2006


More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','05r0010me1e0tuc02h9t82m221','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:19:35','/ac9436/ngay-xuan-den-tham-thay-giao.html')