Ngày xuân đến thăm thầy giáo

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Ngày xuân đến thăm thầy giáo

Hoa mai nở đầy sân
Hoa đào thì đỏ thắm
Hoa trên mái tóc thầy
Mùa xuân này bạc trắng .

Học trò
Đứa làm ruộng đứa làm quan
Đứa thì lận đận trời xa
Ngày xuân về lại cùng qua viếng thầy .
Một đàn trò cũ sum vầy
Tháng năm hoa tóc cũng đầy khói sương .

Xuân 2006


More...