Cảm thông

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Cảm thông

Tôi về gia cảnh tả tơi
Em đi bỏ lại một trời nắng mưa .
Vườn tôi giậu nát rào thưa
Sông sâu bến lở em chưa có chồng .
Buồm tôi chắp vá long đong
Thuyền em cọc cạch mênh mông bến bờ .
Lỡ làng trái xế ngẫn ngơ …
Xác xơ một kiếp bơ vơ một mình .
Mười năm dang dở lênh đênh
Còn đây cũng chỉ là mình với ta .

1994

More...