Bài ca Cao Nguyên

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Bài ca cao nguyên


Cao Nguyên hoang sơ Tây Nguyên đầy gió
Buôn Mê đang lên Buôn Mê bụi bay
Pleiku xôn xao Dali gầm thét
Ta đi lang thang
Câu thơ cô đơn trên cao nguyên hùng vĩ .


Rừng cao su bạt ngàn
Đồi cà phê trập trùng
Mênh mông ngàn thông reo .


Chim chơ rao về núi
Em điệu con về buôn
Mênh mông thay lời hát
Giữa Cao Nguyên điệp trùng .


Nắng khét nắng đốt nắng cháy da người .
Gió rét gió thét gió rát mặt người
Đất chát đất hát đất khát đời người
Ơi !...Cao Nguyên .

1994
More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','j9rqve5p5lp60f2pekhlkaok17','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:50:35','/ac9490/bai-ca-cao-nguyen.html')