Ba – Con – Mẹ và Bà

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Ba – Con – Mẹ và Bà 

Ba với con như hình với bóng
Mẹ với con như lá với cành cây
Bà với con như rễ già với nước
Con đương nhiên quí nhất cả nhà ta .
  


Mẹ lăng xăng những bến bờ công trạng
Bà xôn xao những thế giới uy quyền
Ba với con vừa là người là ngựa
Bò với nhau quanh quất những góc nhà .

4/ 2000

More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','aoq44d190m717r91mh6e561ra0','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 16:42:53','/ac9638/cong-hoa-nhan-dan-trung-hoa-va-dang-cong-san-trung-quoc.html')