Vợ

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Vợ


Từ ngày em về sống với anh
Em như con cua nơi bờ sông
Em như con cá trong dòng đời lầm lũi kiếm ăn .


Cái gì gần gụi đôi ta
Mái tôn che nắng mái nhà che mưa .
Cái gì gắn bó đôi ta
Cái thằng cu Đức ê a đọc bài .
Xênh xang những chặng đường dài
Giật mình đói lã biết ai thương mình
Ngoài đời cao lớn lênh khênh
Thương nồi cơm nguội ấm tình vợ con .

2/2001More...