Vợ

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Vợ


Từ ngày em về sống với anh
Em như con cua nơi bờ sông
Em như con cá trong dòng đời lầm lũi kiếm ăn .


Cái gì gần gụi đôi ta
Mái tôn che nắng mái nhà che mưa .
Cái gì gắn bó đôi ta
Cái thằng cu Đức ê a đọc bài .
Xênh xang những chặng đường dài
Giật mình đói lã biết ai thương mình
Ngoài đời cao lớn lênh khênh
Thương nồi cơm nguội ấm tình vợ con .

2/2001More...

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'4387','4k5sg7haqpsfdpcjrn6d5asgp0','0','Guest','0','54.166.203.17','2018-09-20 15:29:22','/ac9826/vo.html')