Ngôi nhà của Mẹ tôi

By Nguyễn Như Đồng - Sài Gòn - Việt Nam

Ngôi nhà của mẹ tôi                  
                                 Bài thơ này tôi viết để gửi tặng nhà thơ nhà văn nhà báo nhà chính trị lão thành Trần Bạch Đằng ( đã mất ) – Nguyên phó bí thư trung ương cục miền Nam bí thư thành ủy Sài Gòn - Gia Định .

Thưở thời loạn lạc
Mang thân góa bụa
Sức  người tre lá
Mẹ xây ngôi nhà .

Ngôi nhà xưa đói rét
Ngôi nhà xưa ướt dầm
Ngôi nhà xưa xiêu vẹo
Ngôi nhà bằng sức Mẹ nâng .

Bao phen …Một thời dâu bể
Nắng mưa mục nát ngôi nhà
Thương cho mẹ già sức yếu
Mẹ tiếc cái công nhọc nhằn .

Tôi đi một đời xuôi ngược
Đường xa cỏ mục lối về
Ngày sau mẹ mất
Nhà xưa sẽ chẳng còn đâu .
 

1995More...